• English
  • Gaeilge

Local Music Classes

Scoil Acla believes in the old saying “Mol an óige agus tiocfaidh sí” and we bring this to our ethos in ensuring that local children around the parish of Achill receive top quality tuition in their chosen instrument and are given the tools to succeed and enjoy their music – and the same goes for our more senior pupils! Since January 2018 Scoil Acla has run classes in Bunacurry National School with over 65 pupils of all ages taking part! Classes will recommence following the Mid-term break on 21st February. Adults & Children of all levels welcome! Bígí Linn!

Ranganna Ceoil

Creideann Scoil Acla sa seanfhocal “Mol an óige agus tiocfaidh sí” agus tugtar é seo dár n-éiteas chun a chinntiú go bhfaigheann leanaí áitiúla timpeall pharóiste Acla teagasc den scoth ina n-ionstraim roghnaithe agus go dtugtar na huirlisí chun iad a n-éireoidh leo sa cheol – agus mar an gcéanna do na daltaí níos sine freisin! Ó Eanáir 2018, bhí ranganna Scoil Acla i Scoil Náisiúnta Bhunacurry le níos mó ná 65 dalta de gach aois ag glacadh páirte! Cuirfear tús le ranganna tar éis an bhriseadh Lár-téarma ar an 21 Feabhra. Fáiltítear roimh Dhaoine Fásta & Leanaí gach leibhéal! Bígí Linn!

local-classes-twitter