Fondée en 1910 - réimaginée en 1985

Eagraíocht is ea Scoil Acla a chuireann teagasc ar fáil sa cheol, sna healaíona agus sa chultúr traidisiúnta Gaelach i rith na bliana ar Oileán Acla, Co. Mhaigh Eo. Is é an Scoil Samhraidh buaicphointe na bliana a tharlaíonn i mí Iúil gach blian. Sa bhliain 1910 a bunaíodh an chéad Scoil Acla, agus tá an Scoil Samhraidh á reáchtáil gach bliain ó cuireadh tús leis arís i 1985.

Scoil Acla est une organisation qui dispense des cours de musique, d'art et de culture traditionnels irlandais tout au long de l'année sur l'île d'Achill, dans le comté d'Anvers. Mayo. Le point culminant de l'année est l'université d'été Scoil Acla qui a lieu en juillet chaque année. année. En 1910, la première université d'été a été créée, et l'événement a été organisé chaque année depuis sa relance en 1985.

Cuireann Scoil Acla teagasc den scoth ar fáil i réimse disciplíní do dhaoine óga agus aosta agus daoine le cumas éagsúla. i measc na n-uirlísí a bhíonn á dteagasc tá an crúit, an fheadóg stáin, an fhidil, an fheadóg mhór, na píb uilleann, an bainseó, bodhrán, pianó, giotár, consairtín agus an bhosca ceoil. Bíonn ceardlann do scríbhneoirí ar siúl, chomh maith le cúrsaí sna healaíona súl agus ár rang Gaeilg' Acla !

Scoil Acla propose un excellent enseignement dans diverses disciplines pour les jeunes, les personnes âgées et les personnes aux aptitudes diverses. Parmi les instruments figurent le tin whistle, le violon, les uilleann pipes, le banjo, le bodhrán, la harpe, le piano, la guitare, le concertina et l'accordéon. Il y a un atelier pour les écrivains, des cours d'arts visuels ainsi que notre cours de langue irlandaise !

Nous remercions sincèrement nos agences de financement et nos organisations partenaires