ÁIRITHINT AR LÍNE

Roghnaigh do chúrsa trí líon na n-áiteanna is mian leat a chur in áirithe sna boscaí comhfhreagracha a chur isteach.

Tabhair faoi deara le do thoil: Ní mór do rannpháirtithe a bheith os cionn 7 mbliana d'aois faoin 22 Iúil 2023


Tabhair do d'aire:

Tá lascaine Earlybird €20 as gach cúrsa curtha i bhfeidhm thíos cheana féin agus críochnaíonn sé ag Meán Oíche ar an 30 Meitheamh – níl aon chód lascaine ag teastáil

Moltar go láidir áirithint a dhéanamh go luath.


Cuirfear tús le Ranganna Ceoil ag 10.00 r.n. ar an Luan 24ú Iúil.

Táimid ar an eolas faoi shaincheisteanna a bhaineann le háirithintí trí roinnt gléasanna móibíleacha

Más féidir leat, cuir in áirithe le do thoil trí ghléas deisce nó ríomhaire glúine áit a dtabharfaidh PayPal an rogha íoc le Cárta Dochair nó Cárta Creidmheasa.

Scoil Acla leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht a tharla.

Gabhann muid buíochas ó chroí lenar ngníomhaireachtaí maoiniúcháin & ár n-eagraíochtaí comhpháirtíochta.