Comórtas Hata Acla 2023

Ted's, Caiseal ar an Déardaoin 27 Iúil

Stair / History

Le linn an 19ú haois d’fhágtaí hata ard ar phosta ag an ché i bPoll Raithní le caitheamh ag fir ar bith as Acaill a bheadh ag dul go Cathair na Mart nó Caisleán an Bharraigh, agus iad ag iarraidh a mbochtaineacht a cheilt.

Dhéanfadh na fir a ngnó ar an bhaile agus d'fhágfadh siad an 'hata' ar ais ar an phosta ag an ché nuair a bhí siad ag fáil an bháid ar ais go dtí an t-oileán. Tá an comórtas seo ann le hómós a thabhairt don seantraidisiún Acla sin. 

The Rules / Na Rialacha

B’fhearr go mbeadh meascán de cheol, amhránaíocht agus damhsa i gceist ach níl sé sin riachtanach.

Táille: Saor in aisce le Hiontráil do chách

Tá an comórtas oscailte do bhannaí amháin  (triúr ar a laghad / seisear ar a mhéad)

Léiriú iomlán idir 7 – 10 nóiméad

Dícháileofar iontrálaithe nach gcomhlíonann na rialacha seo.

Íoslódáil an fhoirm iontrála thíos agus seol chuig info@scoilacla.ie í nó scaoil chuig an Scoil Acla nó Dooagh NS nó do bhall foirne roimh 5pm Dé Céadaoin an 27 Iúil.

Gheobhaidh na buaiteoirí Scoil Acla marsantas agus beidh deis acu seinm ag an Scoil Acla Ceolchoirm Gala Dé hAoine 29 Iúil.