Comórtas Hata Acla 2023

Ted's, Caiseal ar an Déardaoin 27 Iúil

Stair / History

Le linn an 19ú haois d’fhágtaí hata ard ar phosta ag an ché i bPoll Raithní le caitheamh ag fir ar bith as Acaill a bheadh ag dul go Cathair na Mart nó Caisleán an Bharraigh, agus iad ag iarraidh a mbochtaineacht a cheilt.

Dhéanfadh na fir a ngnó ar an bhaile agus d'fhágfadh siad an 'hata' ar ais ar an phosta ag an ché nuair a bhí siad ag fáil an bháid ar ais go dtí an t-oileán. Tá an comórtas seo ann le hómós a thabhairt don seantraidisiún Acla sin. 

The Rules / Na Rialacha

B’fhearr go mbeadh meascán de cheol, amhránaíocht agus damhsa i gceist ach níl sé sin riachtanach.

Táille: Saor in aisce le Hiontráil do chách

Tá an comórtas oscailte do bhannaí amháin  (triúr ar a laghad / seisear ar a mhéad)

Léiriú iomlán idir 7 – 10 nóiméad

Dícháileofar iontrálaithe nach gcomhlíonann na rialacha seo.

Download the entry form below and send it to info@scoilacla.ie or drop it to the Scoil Acla or or to a member of staff before 5pm on Wednesday 26th July.

Winners will receive a scholarship to Scoil Acla 2024!