Scoil Acla Imeachtaí

Is eagraíocht í Scoil Acla a oibríonn ó cheann ceann na bliana lenár gcomhpháirtithe áitiúla agus náisiúnta chun ár gcultúr ceoil a chothú, chun tacú le healaíontóirí agus chun sárchaighdeán teagaisc a sholáthar i gceol, damhsa agus ealaíona traidisiúnta na hÉireann. Is é ár n-éiteas ná “Trí na Glúnta”agus oibrímid go dian chun a chinntiú go mbaineann ár mic léinn a lánacmhainneacht agus barr feabhais amach ina réimse roghnaithe.

Ranganna Áitiúla

Deireadh Fómhair – Feabhra

Ag Scoil Acla, creideann muid sa seanfhocal "Mol an óige agus tiocfaidh sí”

Is é ár n-éiteas é a chinntiú go bhfaigheann páistí áitiúla ar fud pharóiste Acla teagasc den scoth ina rogha uirlise agus go dtugtar na huirlisí dóibh chun go n-éireoidh leo agus go mbainfidh siad taitneamh as a gcuid ceoil.

Réimse uirlisí

Fostaíonn Scoil Acla teagascóirí áitiúla chun páistí agus daoine fásta a theagasc thar réimse disciplíní lena n-áirítear an Fheadóg Stáin, an Bosca ceoil, an Consairtín, an Fheadóg Mhór, an Fhidil & an Giotár.

Ranganna sa gheimhreadh & san earrach

De ghnáth bíonn na ranganna ar siúl ar feadh 5 nó 6 seachtaine, in dhá théarma (ranganna Geimhridh & Earraigh) gach oíche Chéadaoin.

Seachtain na Gaeilge

Márta

Déanann Scoil Acla ceiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge ó 1-17 Márta gach bliain. Reáchtálann muid roinnt imeachtaí lena n-áirítear ceol beo, comórtais ealaíne do scoileanna náisiúnta áitiúla agus ciorcail chomhrá!

FÉILE IDIRNÁISIÚNTA

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in dul leor tíortha eile gach bliain.

DEIS DO GACH ÉINNE…

Tugtar deis a dhéanamh ar gach éinne sult a bhaint mar nGaeilge trí bheith páirteach san fhéile, idir chainteoirí dúchais, fhoghlaimeoirí agus lucht an chúpla focal ar aon, trí fhéilire imeachtaí siamsúla agus spraíúla a chur ar fáil do gach cineál suime agus gach aoisghrúpa.

Scoil Samhraidh

Iúil / Lúnasa

Buaicphointe na bliana ná Scoil Samhraidh Scoil Acla a bhíonn ar siúl i mí Iúil gach bliain. In 1910 a bunaíodh an chéad Scoil Samhraidh, agus tá an t-imeacht á reáchtáil gach bliain ó athsheoladh i 1985 é.

Ag ceiliúradh breis agus 35 bliain

Sa bhliain 2020, rinne Scoil Acla ceiliúradh ar 35 bliain ó athbhunaíodh an eagraíocht i samhradh na bliana 1985. Tá fís na mbunaitheoirí agus iad siúd a d'athbheoigh Scoil Acla beo beathach san eagraíocht inniu.

Scoth na dteagascóirí

Tá Scoil Acla bródúil as a bheith ina óstach ar chuid de na healaíontóirí ceoil traidisiúnta is fearr sa tír, mar thaibheoirí agus mar theagascóirí.

Oíche Chultúir

Meán fómhair

Ócáid phoiblí bhliantúil, uile-oileáin í Oíche Chultúir a cheiliúrann cultúr, cruthaitheacht agus na healaíona.

Le Chéile Trí Chultúr

Ar Oíche Chultúir, cuireann eagraíochtaí ealaíon agus cultúrtha agus ionaid de gach cineál agus méid-idir stiúideonna neamhspleácha agus spásanna ealaíne agus forais náisiúnta chultúrtha-lena n-uaireanta oscailte chun rochtain mhéadaithe a cheadú don phobal.

Bí linn ar an bhus cultúir!

Téann Scoil Acla ar an bhóthar ar ár mBus Cultúir agus déanaimid ár mbealach timpeall ionaid ar fud Acla!

Damhsa Seit

Samhain-Márta

Reáchtálann Scoil Acla ranganna damhsa seit le linn an gheimhridh le breis agus 20 rannpháirtí gach seachtain.

Damhsa seit ar fud an domhain mhóir

Is dócha gurb é an damhsa seit an cineál damhsa traidisiúnta is mó tóir in Éirinn, agus is féidir taitneamh a bhaint as ar fud na tíre agus in go leor áiteanna ar fud an domhain.

Bí Aclaí-Bí ag damhsa!

Tig le daoine óga agus aosta taitneamh a bhaint as ranganna Scoil Acla agus is bealach iontach iad le bheith aclaí le linn mhíonna fuara, dorcha an gheimhridh!

Gabhann muid buíochas ó chroí lenar ngníomhaireachtaí maoiniúcháin & ár n-eagraíochtaí comhpháirtíochta.