Clasaichean Ionadail 2022 Clàradh

Tòisichidh teirm Samhain/Dùbhlachd gach Dimàirt – Samhain 8/15/22/29 & Dùbhlachd 6/13

Àite: Colaiste Coimhearsnachd Acla, Polranny

Cùrsa 6 Seachdain | 7f-8f | Cosgais: €30

A' luchdachadh...

Taing dhùrachdach dha na buidhnean maoineachaidh & buidhnean com-pàirteachaidh againn