Mapa Àite airson Clasaichean Ciùil & Bùthan-obrach 2023

Cleachd am mapa gu h-ìosal mar stiùireadh nuair a ghlèidheas tu na cùrsaichean agad. Thoir an aire gum feumadh draibheadh bho phuing 1 gu puing 12 air a’ mhapa timcheall air. 20 mionaid (faodaidh seo a bhith nas fhaide tro mhìosan trang an t-samhraidh).

Tha Sgoil Acla air Eircodes gach àite a thoirt a-steach cho furasta ‘s as urrainn dhut a chuir a-steach don tagradh mapaichean air an inneal gluasadach agad.

Bidh luchd-obrach Sgoil Acla an làthair airson comhairle agus cuideachadh tron t-seachdain.