Teanga Bhinn Ár Máthar

Teanga Bhinn ár Máthar

 

1.

Éist! Cluinim ins gach ceárda fuaim bhog dheas aoibhinn álainn,

Mar cheolta binn’ na gcláirseach nó crónán ceolta sídheÉist!

Tá sí ag éirí ‘n airde ag neartú is ag árdú,

Tá ‘n fhuaim ag éirí láidir, ‘teacht chugainn ar an ngaoth:

Fan! Céard é seo ‘n ár dtimpeall ag ceoltóireacht ‘s ag sioscadh?

‘Bhfuil mearbhall teacht ar m’intinn, nó an aisling é an glór?

Ní hea! Ní hea, a chairde tá an guth seo ins gach ceárda!

Tá teanga bhinn ár máthar ag múscailt i Muigh Eo.

 

2.

Tá fuaim bhog bhinn na Gaeilge ag dúiseacht ó na sléibhte,

Tá lúth teacht ina géaga ‘gus éirim ina croí;

Tá scaipeadh ar na néalta, tá ‘n brón bhí uirthi ag éalú

‘Gus solas geal na gréine ag taithneamh uirthi arís.

Tá a glór aoibhinn uasal ag crónán in ár gcluasa,

Níos binne ná na cuacha, nó ceiliúr binn na smól,

Tá teanga bhinn Naoimh Pádraig le cloisteáil ar na bánta,

I ngleann agus ar árdán ó cheann go ceann Mhuigh Eo.

 

3.

Éist! Cluinim glór ár máthar, go geanúil is go grámhar,

Ag labhairt go múinte mánla is fiafraíonn sí dá clann;

A’ gcluin sibh mé a pháistí? ‘Bhfuil trua agaibh d’ bhur máthair

Atá go buartha cráite, gan meas uirthi nó suim?

An ligfidh sibh dom éagú ar thalamh glas na hÉireann?

Nó ‘n ndéanfaidh sibh mé ‘shéanadh ós coinne an tsaoil mhóir?

Tá ‘n freagra teacht go láidir: “ní baol duit choíche a mháthair!

‘Gus beidh tú fós go bláthmhar is faoi réim i Muigh Eo”.

 

4.

Tá ‘n t-óg agus an críonna ag múscailt suas go croíúil,

Tá deireadh leis an oíche ‘gus scaipeadh ar an gceo;

Tá mothú teacht ‘sna daoine ‘gus spioraid ina gcroíthe-

Ní bheidh siad feasta cloíte , faoi lionndubh nó faoi bhrón;

Tá ‘n seanóir cnaptha cloíte go meidhreach is go siamsúil,

Tá lúcháir ar a chroí ‘stigh ‘gus tá sé ag éirí óg;

Tá fear, bean is páiste faoi ríméad is faoi áthas-

Tá teanga bhinn ár máthar ag múscailt i Muigh Eo.

 

5.

Tá Muigh Eo ina dúiseacht, le dóchas is le dúthracht,

I bhfíorthoiseach na cúise le n-ár dteanga ‘chur ar fáil,

Tá solas geal na Gaeilge ag breacadh ar na spéartha

Is binn é ceol na n-éanlaith ag fuagairt dúinn an lá.

Tá an Comhlacht Forbartha Áitiúil is an Coláiste i nDú Éige

Go croíúil is go meabhlach ag crochadh a gcuid seol,

Tá Scoil Acla ’na réalt eolais dár stiúradh is dár dtreorú

‘S cuirfimid bláth na hóige ar an nGaeilge i Muigh Eo.

 

Dán: Séamas Ó Maoildhia 1881 – 1928

Ceol: Seán Mac Conmara

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.